En händelserik resa mot stabilitet och långsiktighet

Österling Bygg grundades 1993 då Mattias Österling som enmansföretagare började utföra byggservice åt Grådö Mejeri utanför Hedemora. Den första medarbetaren anställdes året därefter och vid slutet av 1994 var det sammanlagt tre personer på lönelistan.

Grådö Mejeri var den dominerande kunden under de första tre åren – en kund som företaget är mycket stolt över att fortfarande ha kvar. Men Österling Bygg ville växa och behövde fler jobb. De riktade blickarna mot Stockholm, där Österling Bygg fick sitt första uppdrag 1996. Företaget har varit verksamt i Stockholm sedan dess.

Personalstyrkan passerade tio personer 1999, vilket också innebar en tuff tid där den ekonomiska bågen spändes till det yttersta. Mattias själv sprang mellan jobben i blåbyxorna samtidigt som han skötte all administration själv.

Situationen krävde bemanning på tjänstemannasidan. Christer Johansson anställdes som kalkylator 2001 och Jenny Serenius kom in som ekonomiansvarig året efter. Nu kunde Mattias Österling fokusera på de långsiktiga målen och tillsatte en extern styrelse med Allan Salåker 2002. Detta gjorde att företaget nu frigjorde resurser att utveklas och sedan även driva projekt i egen regi.

Prostgården i Hedemora blev det första egen regi-projektet – en 1700-talsbyggnad som Österling Bygg köpte för att renovera och bilda bostadsrättsförening med sju lägenheter år 2008.

Samtidigt utvecklades entreprenadverksamheten med flerbostadshus i Stockholmsområdet samt skolbyggnader och industrifastigheter i Mellansverige.

Den snabba tillväxten gjorde att Österling Bygg blev Gasellföretag 2009 – ett pris som delas ut av Dagens Industri till Sveriges mest snabbväxande företag. Samma år diplomerades företaget med AAA vilket är märkningen för högsta kreditvärdighet.

År 2011 inleddes satsningarna i Sälenfjällen som kom att bli mycket lyckosamma. Österling Bygg producerade en bostadsrättsförening i egen regi i Hundfjället som senare följdes upp med flera etapper. Satsningarna i fjällvärlden fortgår alltjämt.

Omsättningen överskred hundra miljoner kronor år 2012. Samma år inleddes ett systematiskt miljöledningsarbete tillsammans med en konsultfirma. Arbetet fortgår kontinuerligt med en KMA-ansvarig i den egna personalstyrkan.

Leif Skogsmark tog rollen som arbetschef för att klara den stadiga expansionstakten.

År 2016 köpte Österling Bygg den första fastigheten i Stockholm och inledde därmed det första egna regi-projektet i Stockholmsregionen. Samma år flyttade företaget till egna lokaler i Västerby utanför Hedemora, efter att ha varit hyresgäst hos Hedemora Kommun i över 20 år. De nya lokalerna ligger i lantlig miljö i fastigheter som är smakfullt renoverade med toppmoderna kontors- och möteslokaler.

I dag är företaget väl konsoliderat och står stabilt på de tre benen: Entreprenadverksamhet, byggservice och byggen i egen regi. Bostadsbristen i Sverige är mycket omfattande och vi befinner oss i inledningen av en högkonjunktur. Företaget står väl rustat inför detta och siktar på stadig och jämn tillväxt under kommande tioårsperiod.