Mattias Österling
Mattias Österling
VD / Arbetschef / Ägare
0225-655 901
mattias@osterling-bygg.se
Mattias Österling
Johan Englund
Controller / Projekt / Ägare
0225-655 909
johan.englund@osterling-bygg.se
Jenny Serenius
Jenny Serenius
Ekonomiansvarig
0225-655 902
jenny.serenius@osterling-bygg.se
Christer Johansson
Christer Johansson
Entreprenadingenjör
0225-655 903
christer.johansson@osterling-bygg.se
Sören Gäfvert
Sören Gäfvert
Entreprenadingenjör
0225-655 905
soren.gafvert@osterling-bygg.se
Michael Nilsson
Michael Nilsson
Entreprenadingenjör
0225-655 904
michael.nilsson@osterling-bygg.se
Fredrik Selin
Fredrik Selin
Entreprenadingenjör
0225-655 907
fredrik.selin@osterling-bygg.se
 
 
 
Besöksadress: Kålgårdsvägen 12
postadress: Box 109, 776 22 Hedemora
Tel 0225-150 05