Österling Bygg AB är under företagsrekonstruktion

Österling Bygg ABAllmänt, Nyheter

Den 31 juli beviljades fortsatt rekonstruktion av Falu Tingsrätt. Projekten drivs nu enligt plan och bolaget betalar sina underentreprenörer och leverantörer fortlöpande. Efter hårt arbete är nu rekonstruktionsplanen klar och inskickad till planförhandling som kommer att avhållas 16 oktober.

-  Det ser ljust ut att planen kommer att godkännas, säger Mattias Österling, Österling Bygg AB:s huvudägare. Samtliga fordringsägare som hört av sig såväl som Skatteverket är positiva till planen, alla har visat stort stöd i den olyckliga situation vi hamnat i. Det kommer i så fall innebära att vi kan avsluta rekonstruktionen och betala ut ackordslikviden senast 8 november. Samtidigt så måste vi såklart beklaga till alla som lidit skada, detta är en djupt olycklig situation som många blir drabbade av. Och som jag sagt tidigare så är vi en bricka under rådande ekonomiska läge, och har liten rådighet i vad som händer ibland känns det som.

Österling Bygg är enormt tacksamma för det stöd som visats från leverantörer, all vår personal, alla kunder och inte minst vår Rekonstruktör, Henric Schef. Det påvisar den långsiktighet som bolaget haft under 30 år och förväntan är att bra gemensamma affärer ska skapas i många år framöver.

Bakgrund

Bakgrunden till företagsrekonstruktionen är förluster i ett enskilt omfattande entreprenadavtal som förelegat mellan Österling och Bonava Sverige AB. Kontraktet avser uppförande av bostäder i Uppsala, ”Årsta park”. Bonava hävde avtalet med Österling i juni månad och har därefter ställt in betalningar.

Med anledning av inställda betalningar drabbades Österling av en akut likviditetsproblematik. Projektet var Österlings enskilt största projekt och detta innebar en negativ icke hanterbar likviditetspåverkan, varför Bolagets ledning nödgats agera för att undvika konkurs. Den 11 juli beviljades rekonstruktion av Falu Tingsrätt.

Vid eventuella frågor kontaktas Mattias Österling.