Välkommna till oss på österling bygg
Med kunden i fokus

Entreprenadverksamhet

Nogrann
Flexibel
Ansvarsfull

Entreprenadverksamheten – Österling Byggs kärnverksamhet

Österling Byggs målsättning är att vara en byggentreprenör som håller budget och levererar i tid. Med det lilla bolagets engagemang i kombination med det stora bolagets resurser tar vi ett ansvar som stäcker sig utöver det vanliga. Det skall vara enkelt och smidigt att jobba med oss och vi skall leverera kvalitet i alla led.

Genom åren har vi genomfört en lång rad entreprenader åt både offentliga och privata byggherrar. Vi går in i varje projekt med inställningen att det ska vara ett framtida referensprojekt. Det är den inställningen som har gett oss ett rykte av att vara en tillmötesgående och trygg partner med stor kunskap om miljöklassificering och energieffektivt byggande.

Vi samarbetar gärna i Partnering i dess rätta anda med öppna böcker god kommunikation samt kontroll på ekonomi och rapportering. Många uppdrag utförs även på fast pris. Grundligt genomförda arbeten gör att kunderna återkommer.

Målsättningen är att belägga projekten till 100% med egen personal vilket vi tror ger ett högre engagemang och en starkare yrkesstolthet i projekten. Med engagemang, korta beslutsvägar, en lösningsorienterad inställning och ett öppet sinne löser vi problem som uppstår – alltid i samråd med kunden. Du kan helt enkelt lita på att vi levererar en kvalitativ och hållbar slutprodukt.