Mycket resurser på miljö och kvalitet

För några år sedan bestämde sig Österling Bygg för att göra en stor insats för att stärka sitt miljöarbete och vidareutveckla sin kvalitetsledning. År 2017 introducerade Christine Jansson på VIQMA tillsammans med företagets KMA-ansvarige, Fredrik Selin ett nytt miljö- och kvalitetsledningssystem för verksamheten.

– Jag märkte tidigt att Österling Bygg arbetat aktivt med både miljö- och kvalitetsfrågor under en längre tid.
De har alltid varit noggranna och har fått mycket beröm av beställarna i de projekt där de har varit inblandade. Med vårt arbete har de tagit ännu ett steg för att öka kundnöjdheten och förbättra sin miljöprestanda. Inte bara för enskilda projekt där byggherren ställer krav, utan i alla arbeten där de är inblandade, säger Christine Jansson.

Tydlig målformulering är viktigt

Det viktigaste som Österling Bygg har gjort är att förtydliga och dokumentera sitt arbetssätt och formulera mål inom kvalitet och miljö. Sedan har de implementerat dessa mål i alla väsentliga delar av sin verksamhet. Uppföljningen av måluppfyllelsen blir därmed en viktig uppgift. Arbetet har bland annat handlat om att förbättra avfallshanteringen och förebygga att avfall uppstår, vilket ligger helt i linje med Sveriges nya avfallsplan som Naturvårdsverket har tagit fram.
– Allt detta har Österling Bygg arbetat med innan, men nu har vi systematiserat det hela så att inget lämnas åt slumpen. Dessutom följs det upp varje år med en KMA-berättelse (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö), säger Christine Jansson.

Ett ständigt utvecklingsarbete

Österling Bygg arbetar nu i enlighet med standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning, något som har varit Mattias Österlings mål med insatsen. Men arbetet har inte slutat. Det är ett ständigt utvecklingsarbete och Christine Jansson har tillsammans med Fredrik Selin successivt utbildat personalen i miljöarbete.
– Österling Bygg har ett stort engagemang och är ansvarsfulla. En kund ska inte bara få ett hus, det finns så mycket annat som är viktigt i beställningen. Det ska vara god kommunikation, rent och snyggt och tidplaner ska hållas. Inte minst ska man ta miljöhänsyn och bygga energieffektivt.
Österling Bygg ser inte dessa frågor som hinder utan som en naturlig del av sitt arbete, säger Christine Jansson.
Sedan 2016 har Österling Bygg en KMA-ansvarig anställd för att få kontinuitet och stadga i miljöarbetet även inför den tillväxtfas som väntar. Målet är tydligt Målet är att Österling bygg under 2018 ska ISO-certifiera sig inom kvalitet & miljö.

Miljöklass Guld

Åkersbergs förskola Miljöklass Guld

Österling Bygg lyckades överträffa de hårda kraven för isolering och luftläckage och som första byggnad i Enköpings kommun fick Åkersbergs förskola Miljöklass Guld.

Bygget på 1 850 kvadratmeter är i två plan, vilket är ovanligt för nybyggnader av förskolor. Anledningen var att man ville utnyttja energianvändningen maximalt i huset.

– Energieffektiviseringen var mycket viktig. Vi ville testa om det gick att bygga enligt miljöklassificering Guld och det visade sig att Österling Bygg var mycket lämpade då vi överträffade täthetskraven med råge, säger Johan Wahlberg, Projektchef på fastighetsavdelningen, Enköpings kommun.

Huset skulle också vara robust och tåligt och kräva minsta möjliga underhåll. Därför är det byggt i tegel och betong.

Johan Larsson från Hydracon har varit projekteringsledare och byggledare för projektet och han berättar att Österling Bygg hade några tuffa utmaningar.

– När bygget väl kunde komma igång var vi inne i oktober. Det blev snöfall och kyla när grundläggningsarbetena skulle göras vilket har försvårat bygget avsevärt. Men de har hanterat alla problem utmärkt, säger Johan Larsson.

Han tror att viljan och engagemanget hos Österling Bygg kommer sig av att företaget håller sig med en egen, väl omhändertagen, personalstyrka.

– Österling är en riktig byggare i mina ögon. Med det menar jag att de har eget folk med ordentliga kollektivavtal. Det skapar större engagemang och det märks på resultatet. Det märks också på finishen i huset. Man ser direkt att här har något ansträngt sig lite extra för att få det bra, säger Johan Larsson.