Välkommna till oss på österling bygg
Med kunden i fokus

Om oss

En händelserik resa mot stabilitet

En händelserik resa mot stabilitet och långsiktighet

Österling Bygg grundades 1993 då Mattias Österling som enmansföretagare började utföra byggservice åt Grådö Mejeri utanför Hedemora. Den första medarbetaren anställdes året därefter och vid slutet av 1994 var det sammanlagt tre personer på lönelistan.

Grådö Mejeri var den dominerande kunden under de första tre åren – en kund som företaget är mycket stolt över att fortfarande ha kvar. Men Österling Bygg ville växa och behövde fler jobb. De riktade blickarna mot Stockholm, där Österling Bygg fick sitt första uppdrag 1996. Företaget har varit verksamt i Stockholm sedan dess.

Personalstyrkan passerade tio personer 1999, vilket också innebar en tuff tid där den ekonomiska bågen spändes till det yttersta. Mattias själv sprang mellan jobben i blåbyxorna samtidigt som han skötte all administration själv.

Situationen krävde bemanning på tjänstemannasidan. Christer Johansson anställdes som kalkylator 2001 och Jenny Serenius kom in som ekonomiansvarig året efter. Nu kunde Mattias Österling fokusera på de långsiktiga målen och tillsatte en extern styrelse med Allan Salåker 2002. Detta gjorde att företaget nu frigjorde resurser att utvecklas och sedan även driva projekt i egen regi.

Prostgården i Hedemora blev det första egen regi-projektet – en 1700-talsbyggnad som Österling Bygg köpte för att renovera och bilda bostadsrättsförening med sju lägenheter år 2008.

Samtidigt utvecklades entreprenadverksamheten med flerbostadshus i Stockholmsområdet samt skolbyggnader och industrifastigheter i mellansverige.

Den snabba tillväxten gjorde att Österling Bygg blev Gasellföretag 2009 – ett pris som delas ut av Dagens Industri till Sveriges mest snabbväxande företag. Samma år diplomerades företaget med AAA, vilket är märkningen för högsta kreditvärdighet.

År 2010 inleddes satsningarna i Sälenfjällen som kom att bli mycket lyckosamma. Österling Bygg producerade en bostadsrättsförening i egen regi i Hundfjället som senare följdes upp med flera etapper. Satsningarna i fjällvärlden fortgår alltjämt.

Omsättningen överskred hundra miljoner kronor år 2012. Samma år inleddes ett systematiskt miljöledningsarbete tillsammans med en konsultfirma. Arbetet fortgår kontinuerligt med en KMA-ansvarig i den egna personal-styrkan.

År 2016 flyttade företaget till egna lokaler i Västerby utanför Hedemora, efter att ha varit hyresgäst hos Hedemora kommun i över 20 år. De nya lokalerna ligger i lantlig miljö i fastigheter som är smakfullt renoverade med toppmoderna kontors- och möteslokaler.

År 2017 blir företagets revisor sedan 27 år Johan Englund delägare och ytterst ekonomiansvarig för koncernen.

År 2018 Företaget förvärvar Andrema byggservice i Norberg och serviceavdelningen växer därmed till ca 25 man. Andreas Borg tar ansvaret för den avdelningen som arbetschef med platscheferna Robert Greberg i Hedemora och Anderas Magnusson i Norberg.

År 2019 utökar byggservice med en avdelning i Sälen för att täcka behovet av våra tjänster i Sälfjällsområdet. Sedan 2024 ligger kontoret mitt emot Stadium Outlet i Östra Långstrand.

2024 köper Österling Bygg majoriteten av aktierna i Byggpartner Mellansverige AB i Örebro för att ytterligare utöka byggservice söderut i vad som kommer att heta Österling Bygg Örebro AB.

I dag är företaget med ca 100 anställda väl konsoliderat och står stabilt på de fyra benen: entreprenadverksamhet, byggservice, fastighetsförvaltning och projektutveckling i egen regi.

”Vi försöker ta lärdom av historien och allt bolaget genomgått och lärt sig genom de första 30 åren. Det tillsammans med all kompetens de ca 100 kollegorna tillför tar framtiden an med stor ödmjukhet. Några bra år att vänta nu, så vi måste bygga muskler så vi har att hantera nästa kris, konjunkturnedgång.” Säger bolagets grundare Mattias Österling.

Bolagshändelser

 1. Bolaget grundas av Mattias Österling som 22 åring – då som enmansföretag som började utföra byggservicetjänster åt Grådö Mejeri utanför Hedemora.

 2. Första tjänstemännen anställs samtidigt som Österling tillsätter en extern styrelse med Allan Salåker som ordförande

 3. Första byggprojektet i egen regi påbörjas (dvs. i samverkan med Österling Projektutveckling AB)

 4. Utses till Gasellföretag 2009 och diplomeras samtidigt med kreditvärdighet AAA

 5. Omsättningen överstiger SEK 100m

 6. Företagets revisor sedan 24 år, Johan Englund, kliver in som CFO och delägare i Österling Bygg

 7. Österling Bygg förvärvar Andrema Byggservice med 14 anställda och en omsättning om ~SEK 30m Österling Bygg blir ISO-certifierad inom kvalitet & miljö

 8. Bygg- & Industriservicekontor öppnas i Sälen

 9. Organisationen stärks ytterligare med ny VD, HR/KMA-ansvarig, affärsutvecklare samt ytterligare en arbetschef inom entreprenad

 10. Organisationen stärks upp ytterligare med ny VD, Vice VD samt CFO, där två även går in som delägare i Österling Bygg

 11. Kontor Örebro etableras. Ca 10 personer verksamma med serviceuppdrag.