Österling Bygg skriver entreprenadkontrakt i Partnering med Vectura

Österling Bygg AB har skrivit avtal med Vectura Fastigheter AB avseende Nya Tunagården, ett vård- & omsorgsboende i Borlänge.

Nu ska Tunagården renoveras och få en tillbyggnad intill, för att på så sätt skapa ytterligare omsorgsplatser och andra faciliteter. Fastigheten kommer växa från 3 625 kvm till drygt 7 000 kvm och skapa sammanlagt 80 boenden. Med fokus på kostnadsstyrning och medvetna beslut under projekteringen har detta lett till genomförande enligt totalentreprenad i samverkan.

Jag är glad och tacksam över att vi har fått till detta avtal med Vectura Fastigheter. Vi har via god samverkan och en stark projekteringsgrupp skapat förutsättningar för detta. Nu går vi in i nästa fas och skall producera detta projekt med fokus på effektivitet och hållbarhet, säger Niklas Malmfors, VD Österling Bygg AB

Som ett led i Vecturas och Borlänge kommuns miljöstrategi ska stommen till tillbyggnadens bärande delar vara i trä och målet är att byggnaden ska certifieras enligt Leed Gold och NollCo2. Produktionsstart är planerad till sommaren 2023.

Om Österling Bygg AB
Österling Bygg är ett stabilt och traditionellt byggföretag sedan etableringen 1993. Idag har företaget över 100 medarbetare med kontor i Hedemora, Sälen och Norberg. Verksamhetsområdet är centrerat till Mellansverige.

Om Vectura Fastigheter AB
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Nya tunagården
Nya Tunagårdens entre – Bild: BSK Arkitekter

Ladda ner