Österling Bygg skriver entreprenadavtal i samverkan med Niam avseende kvarteret Hangö, projektet Grid 17 i Värtahamnen, Stockholms hamnkvarter.

Niams del av kv. Hangö möter Hangövägen mot söder och Andra Bassängvägen mot öster. Byggnaden gränsar mot Portalen, ett kontorshus vänt mot norr och väster, som utvecklas av Bonnier Fastigheter.

Byggnaden är indelad i tre volymer som trappas upp från sex till tio våningar, totalt kommer ca 5900 m2 kontorsyta färdigställas. Indrag i fasadliv markerar gräns mellan de tre volymerna. Den åtta våningar höga hörnvolymen får en läsbar sexvåningarsskala mot Hangövägen genom att fasadens översta två våningar ges ett avvikande, tydligt vertikalt uttryck.

Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Outstanding. Stockholm stad ställer krav på att inomhusklimat ska uppnå nivå Guld för Miljöbyggnad.

Österling Bygg sätter upp ett kompetent team som skall planera och producera detta projekt med fokus på energieffektivitet och hållbarhet.

Österling Bygg är ett traditionellt byggföretag sedan etableringen 1993. Idag har företaget ca 100 medarbetare med kontor i Hedemora, Sälen, Norberg och Örebro. Verksamhetsområdet är centrerat till Mellansverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Österling
mattias@osterling-bygg.se
0225-655 901

Hangö 2