Våffelstuga Kläppen

Mattias ÖsterlingNyheter, projekt

En kul utmaning ser vi i att färdigställa en våffelstuga av högre klass mitt i Kläppens skidanläggning. En del av timmerstommar står där sedan en tid och vi skall i samverkan med Kläppen färdigställa bygget under sommaren och hösten.

 

Byggstart: sommar 2017

Färdigställande: vinter 2017

Platschef: Johan Peterson

Arbetschef: Mattias Österling

Beställare: Kläppen Ski Resort