Ny certifiering i Arbetsmiljö och omcertifiering i Kvalitet & Miljö

Österling Bygg ABAllmänt, Nyheter

Vi på Österling Bygg AB värnar om våra anställdas trygghet och välmående. Därför har vi nu certifierat oss i arbetsmiljö, ISO 45001. Vi är sedan tidigare även certifierade i kvalitet, ISO 9001 och miljö, ISO 14001. Vi är nu stolta över att vi blivit omcertifierade även i dessa. Genom så väl interna som externa revisioner säkerställs regelbundet att vi jobbar systematiskt och aktivt med dessa viktiga frågor.

Våra värderingar är Byggkvalitet, Engagemang, Gemenskap och Trygghet, alla ord som påvisar vikten av det strategiska arbetet gällande certifieringarna i Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Image