Ny organisation inom Österling Bygg

Österling Bygg ABAllmänt, Nyheter

Organisation

Organisationsförändring

Från och med den 1:a juni 2020 så genomförs en omorganisation som berör tjänstemännen inom Österling Bygg AB. Det finns flera syften med detta men de viktigaste är:

  • Tydligare ansvar, ledarskap och organisation
  • Rätt förutsättning för våra projekt
  • Stöd till hela vår organisation

Förändringen innebär att ledarskapet fördelas ut på rollen Arbetschef där det också kommer att finnas ett marknadsansvar för att säkerställa orderingång över tid. Tanken är även att de nya grupperna skall stödja varandra bättre genom tydlig gränsdragning i varje projekt.

Image

Nya stabsfunktioner

Två nya roller finns i det nya och det är Marknad/IT samt HR/KMA där vi skall göra en rekrytering framöver. Tanken är att de övergripande funktionerna (Inköp, HR/KMA, Marknad/IT, Ekonomi samt VD) skall stödja hela vår organisation inom sina ansvarsområden. Syftet är att vi ska ge projekten rätt förutsättningar såsom att vi strategiskt ska jobba med frågorna marknad, kunder, Inköp, personal, KMA och ekonomi.

-Det känns bra att vi nu har en tydligare organisation på plats, säger Niklas Malmfors, VD på Österling Bygg AB. Allt för att vi framöver skall bli än bättre i vår leverans och säkerställa kundens krav på kvalitet och pris.

Omorganisationen är förhandlad enligt 11 § MBL