Office 4.0 – Seco Tools Fagersta

Österling Bygg ABNyheter, projekt

Video source missing

Office 4.0 Seco Tools Fagersta pågår för fullt. Grunder har börjat ta form för husen, nya kulvertar för media är gjutna. Den nya entrén med länk in i det nya atrium som byggs på befintlig innergård kan man få en känsla för i filmen. Komplexiteten med att bygga in en innergård i en industri har sina utmaningar. Vi följer och bevakar med entusiasm det nya Office 4.0 som växer fram. Se videoklipp nedan.