Ombyggnation i Kräftriket

Österling Bygg ABNyheter, projekt

Vi är glada och stolta över att ha fått vårt första uppdrag åt Akademiska hus. Projektet är en ombyggnation av fastighet i Kräftriket i Stockholm där 15 st lägenheter skall skapas i befintligt hus som skall rivas ur helt från gamla verksamheten. Projektet utföres i partnering sär vi gemensamt tar fram bygghandlingar.

Byggstart: våren 2016

Färdigställande: sommaren 2017

Platschef: Mats Skogsmark

Arbetschef: Leif Skogsmark

Beställare: Akademiska Hus