Seco Tools Fagersta

Österling Bygg ABNyheter, projekt

Vi påbörjar nu en ombyggnad åt Seco Tools i Fagersta. Projektet innebär att bygga en ny hörsal, showroom och lounge enligt Secos Tools framtagna koncept man vill ha på alla deras anläggningar i världen. Projektet kommer att utföras i partnering form och vara färdigställt i januari 2017.

Byggstart: sommaren 2016

Färdigställande: januari 2017

Platschef: Anders Norman

Arbetschef: Mattias Österling

Beställare: Seco Tools