Sköndalsförskolorna

Mattias ÖsterlingNyheter, projekt

Vi påbörjar nu byggnationen av 2 st förskolor i Sköndal, Stockholm åt Sisab. Kontraktet hanteras som ett, men det är 2 st i princip likadana skolor enligt Sisabs koncept som kommer att byggas med ca 6 veckors fördröjning och med 5 min avstånd i Sköndal. De färdiga skolorna kommer att ha ca 108 barn/ skola i verksamheten.

 

Byggstart: våren 2017

Färdigställande: sommar 2018

Platschef: Anders Norman

Arbetschef: Leif Skogsmark

Beställare: SISAB